O NÁS

Moderná spoločnosť so 170 ročnou históriou v oblasti strojárskej výroby pod Tatrami

VÍZIA

Investíciami do moderných technológií, automatizovaných pracovísk a ľudského kapitálu zvyšovať konkurencieschopnosť našich dcérskych spoločností a medzinárodným zákazníkom dodávať komponenty v požadovanom množstve, čase a kvalite.

HISTÓRIA
 • 1833
  V roku 1833 C. A. Scholtz otvára obchod so železným tovarom, Matejovce. Roku 1845 bola založená strojárska dielňa pod názvom C. A. Scholtz, Matejovce, kde sa vyrábali česadlá, bľachy, pocínovaný a pozinkovaný tovar. Postupne sa zavádzali do výroby ťažné lisy a dielňa sa zmenila na smaltovne a lisovne s viac ako 800 zamestnancami a vojenským sortimentom.
 • 1945
  Firma bola 27. októbra 1945 znárodnená a od roku 1946 existovala ako samostatný podnik pod názvom Spojené smaltovne, n. p. Matejovce. Od februára 1950 sa zmenil názov podniku na TATRASMALT, n. p. Matejovce. Postupne sa pripravoval nový výrobný program, ktorého základným bodom boli elektrické spotrebiče určené pre domácnosť. Začali sa vyrábať elektrické ohrievače vody, kovové palety, elektrické rúry na pečenie a automatické práčky.
 • 1974
  Roku 1974 bola spoločnosť premenovaná na TATRAMAT, n. p. Matejovce, neskôr Poprad. V 80tych rokoch sa dominantou výroby stali automatické práčky, elektrické ohrievače vody a výrobný sortiment dopĺňal plochý žehlič bielizne.
 • 1990
  Tatramat, n.p., sa stáva akciovou spoločnosťou. Dochádza k založeniu spoločného podniku JOINT – VENTURE WHIRLPOOL TATRAMAT s výrobou automatických práčiek a bielej techniky. Tiež tu 1992 začína svoju činnosť ďalšia dcérska akciová spoločnosť JOINT-VENTURE TATRAMAT QUASAR, zameraná na výrobu náradia, náhradných dielcov, odliatkov a automatov na teplé a studené nápoje. Materská spoločnosť TATRAMAT, a.s., komplexne obnovuje technológiu výroby elektrických ohrievačov vody. Koncom 90tych rokov bola založená JOINT-VENTURE spoločnosť SCAMETATRA, a.s. na lisovanie plastových dielcov pre automatické práčky.
 • 2001
  Vznik spoločnosti STD, a.s. JOINT-VENTURE s talianským spoločníkom so zameraním na výrobu obalov z expandovaného polystyrénu pre balenie v spotrebnom a potravinárskom priemysle. Otvorenie európskeho trhu a vysoká konkurencia vytvorili v roku 2004 podmienky na odpredaj spoločnosti TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o. významnej nemeckej skupine STIEBEL ELTRON GRUPPE. V roku 2008 došlo k akvizícii obchodného domu Prior, a.s., Banská Bystrica a komplexnej rekonštrukcii obchodného domu Prior v Poprade.
 • 2017
  Vznik JOINT – VENTURE spoločnosti Expandtech, a.s. so zameraním na výrobu komponentov z expandovaného polypropylénu pre automobilový priemysel.
SÚČASNOSŤ

Nové výrobné kapacity umožnili rozšíriť portfólio zákazníkov na automobilový priemysel v dodávkach EPP a EPS komponentov priniesla nové výzvy.

Konsolidácia výroby hliníkových komponentov a prechod na automatizované pracoviská s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu a optimalizovať výrobné náklady.

Výrobné závody dcérskych spoločností sú umiestnené v Poprade.

V obchodnej činnosti TATRAMAT, a.s. prevádzkuje Obchodný dom Prior, a.s., Poprad, s vlastnými obchodnými jednotkami a priestormi na prenájom s celkovou úžitkovou výmerou 5 tis. m2 a obchodný dom PRIOR, a.s., Banská Bystrica s celkovou úžitkovou plochou na prenájom o výmere 3,5 tis. m2. Dlhoročná tradícia, výborná lokalita v centrách veľkých miest, optimalizácia nákladov a výnosov vytvára reálne predpoklady pre ďalší rozvoj spoločnosti.

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

EXPANDTECH, a.s.

Spoločnosť EXPANDTECH, a.s. sa špecializuje na výrobu komponentov z expandovaného polystyrénu (EPS) a polypropylénu (EPP) pre automobilový priemysel...

Obchodný dom PRIOR POPRAD, a.s.

Obchodný dom PRIOR POPRAD, a.s. je od roku 1992 miestom pre nákup pod jednou strechou s tradíciou....

PRIOR, a.s.

Obchodný dom bol otvorený v roku 1964 pod názvom Hron so zameraním na odevný a textilný sortiment. Neskôr sa stal súčasťou siete obchodných domov PRIOR...

SCAMETATRA, a.s.

Spoločnosť SCAMETATRA a.s. bola založená v roku 1997. Je to slovenský závod talianskej spoločnosti SCAME s.r.l. a TATRAMAT, a.s., ktorý sa zaoberá výrobou komponentov z plastov...

STD, a.s.

Spoločnosť STD, a.s., bola založená v roku 2001 ako Joint venture medzi slovenskou spoločnosťou TATRAMAT, a.s. a talianskym spoločníkom...

TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad

Spoločnosť Tatramat Quasar a.s. je výrobnou spoločnosťou akciovej spoločnosti TATRAMAT, akciová spoločnosť, Poprad s jej 100 % majetkovou účasťou...

TATRAMAT SPEDITION, s.r.o.

Spoločnosť Tatramat Spedition, s.r.o. vznikla v roku 1993. Sídli v areáli TATRAMAT, akciová spoločnosť. Medzi jej hlavné činnosti patrí prevádzkovanie železničnej vlečky...
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY
Ubytovanie

TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, Poprad ponúka možnosť ubytovania v zariadení na ul. Lidickej 1667 v Poprade – Matejovciach v moderne zariadených jednolôžkových a dvojlôžkových izbách so samostatným sociálnym zariadením.

Ponuka platí len pre záujemcov, ktorí sú v pracovnom pomere (tzn. nielen v TATRAMAT a.s.).

Kontakt: Ing. Mária Meľuchová, tel.č.: 052 / 7127 119
E-mail: Maria.Meluchova@tatramatas.sk

Kontakt

TATRAMAT, akciová spoločnosť

Sídlo:
ul. Hlavná 1416/28
058 01 Poprad

Kontakty:
tel: +421 (0)52 7730 491, +421 (0)52 7127 109
e-mail: sekretariat@tatramatas.sk
IČO: 00152421
Právna forma: akciová spoločnosť

Výška základného imania: 12 101 074 EUR
Rozsah splatenia základného imania: 12 101 074 EUR

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 9/P

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo:
Ing. Ján Miško
JUDr. Pavol Ovšonka
Ing. Martin Kozler

Dozorná rada
Bc. Ján Bachleda
Ing. Miriam Mišková
Ing. Iveta Ovšonková
Milena Kozlerová

HOW WE WORK

We Follow A Simple & Unique
Strategy For Delivering Results

01

ANALYSIS

Start your projects with Apress Theme and customize everything without any coding.

02

PLANNING

Start your projects with Apress Theme and customize everything without any coding.

03

DESIGN

Start your projects with Apress Theme and customize everything withourt any coding.

04

SOLUTION

Start your projects with Apress Theme and customize everything withourt any coding.
ABOUT OUR TEAM

Passionate & Dedicated Team Of
Designers & Developers

Start your projects with Apress Theme and customize everything withourt any coding. There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.

WEB DESIGN
80%
WEB DESIGN
80%
WEB DESIGN
80%
RECENT NEWS

Stay Connected With Our News

CLIENT TESTIMONIALS

Our Clients Are Our Reason Of Success

5
CONTINENTS
17
COUNTRIES
5000
+
PHOTOS