Spoločnosť Vodný park Stará Ves- Sromowce Wyžne akciová spoločnosť Spišská Stará Ves začala svoju činnosť v roku 2007 so zámerom vybudovať AREÁL THERMAL parku s hotelom v katastri mesta Spišská Stará Ves, ktoré je súčasťou mikroregiónu Zamagurie. Pre jeho výhodnú polohu a možnosti trávenia voľného času z roka na rok stále viac vyhľadávaný turistickou verejnosťou z celého sveta. Región je výnimočný predovšetkým z dôvodu rôznorodosti prírodného potenciálu, vhodnými klimatickými podmienkami a ekologicky čistým prostredím.

Spoločnosť vykúpila strategické pozemky o výmere 8,3 ha a pripravila projekt pre územné rozhodnutie. Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzkovanie vodného zábavného parku a geotermálnych kúpalísk, poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb, prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Cieľom projektu je vybudovať AREÁL THERMAL park, ktorý bude domácim i zahraničným návštevníkom ponúkať komplexné služby a možnosti trávenia voľného času počas celého roka.

Veľkou výhodou lokality je priame napojenie na cestnú križovatku v smere Nowy Targ – Krakow- Rzeszov; Poprad – Vysoké Tatry; Stará Ľubovňa – Prešov – Košice – Ukrajina

Akcionármi spoločnosti Vodný park Stará Ves- Sromowce Wyžne akciová spoločnosť Spišská Stará Ves sú TATRAMAT, a.s., súkromný poľský akcionár M.S.Kurlapski a poľské samosprávne zoskupenie obcí – gmina Czorstyn.