Spoločnosť EXPANDTECH, a.s. sa špecializuje na výrobu komponentov z expandovaného polystyrénu (EPS) a polypropylénu (EPP) pre automobilový priemysel.

Vznikla v roku 2017 ako sesterská firma spoločnosti STD a.s., ktorá patrí k skúseným dodávateľom a výrobcom produktov z EPS a EPP. Rovnaká výrobná prevádzka, rovnakí vlastníci, rovnaké know-how a zázemie materskej spoločnosti sú predpokladom zachovania najvyššej kvality poskytovaných výrobkov.

www.expandtech.sk
Korešpondenčná adresa:
EXPANDTECH, a.s.
Hlavná 1,
059 51 Poprad
Slovak republic
+421 915 983 475
info@expandtech.sk