Spoločnosť TATRAMAT, a.s. vlastní v západnej časti katastra obce Veľká Lomnica v smere na Poprad pozemky o výmere takmer 12 ha s funkčným využitím plôch pre výrobu, logistiku a skladovanie. Spoločnosť má vydané právoplatné územné rozhodnutie.

V súčasnosti realizujeme výstavbu inžinierskych sietí pre areál – elektrická prípojka priamo na pozemku, STL prípojka plynu dostupná na pozemku, vodovodná prípojka a napojenie na kanalizáciu s prečerpaním do ČOV.

Prístupnosť územia je zabezpečená vlastnou príjazdovou komunikáciou, ktorá je napojená na cestu I/66, následne na 4 pruhový diaľničný navádzač a diaľnicu D1 – vzdialenú cca 2 km.